Kohtuvaidlustes esindamine

Esindamine tsiviilkohtumenetluses ning samuti kohalikes vahekohtutes ja rahvusvahelistes arbitraažikohtutes. Seejuures on prioriteetsed eelkõige lepingulisi võlasuhteid ja äriühinguid puudutavad vaidlused. Esindamine halduskohtumenetluses ning samuti maksumenetluses ja haldusmenetluses. Seejuures on prioriteetsed eelkõige maksustamisalased ja riigivastutust puudutavad vaidlused. Esindamine Euroopa Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Tehingute nõustamine

Nõustamine seoses tehingute ja äride kavandamise, teostamise ja sellega seonduvate õiguslike küsimustega. Lähtuvalt ülesandest hõlmab see teenus asjaolude, kliendi huvide, tehingu tingimuste ja riskide analüüsi, soovituste andmist ning lepingute ja muude vajalike juriidiliste dokumentide koostamist ning asjaajamisel ja läbirääkimistel esindamist. Samuti nõustame tehingute ja äristruktuuride kohalikku ja rahvusvahelist maksualast planeerimist.

Õigusalased arvamused

Õigusalase arvamuse andmine lähtuvalt kliendi vajadustest ja ülesandest suuliselt, kirjaliku lühikommentaarina või põhjaliku juriidilise memorandumi vormis. Muuhulgas hõlmab see teenus näiteks ärialase või muu tehingu seadusjärgsete tingimuste kirjeldust ja juhiseid, tehingute ja ettevõtete juriidilist ja maksualast kontrolli ning vaidluste perspektiivi analüüsi.

Advokaadibürool Valter & Tiivel on head suhted õigusteadlaste, finantsspetsialistide ja teiste tegevusvaldkondade asjatundjatega ning kohalike ja välismaiste advokaadibüroodega, kellega koostöös oleme võimelised lahendama mistahes spetsiifika ja mahuga ülesande.
 

EST | ENG